>

   

   

  Logopēda darbs skolā

  Logopēds ir koriģējošais pedagogs, kurš veic:

  • runas un valodas traucējumu diagnostiku,
  • runas un valodas traucējumu novēršanu,
  • runas un valodas profilaksi.

  Vispārizglītojošajās skolās logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu runas traucējumi –  grūtības apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi. Bērniem kļūdas ir specifiskas, noturīgas un atkārtojas. Bērniem nav garīgās attīstības traucējumi, intelekts ir vidusmēra līmenī vai pat stipri augstāks par vidējo. Tie ir lasīšanas, pareizrakstības un rēķināšanas traucējumi vai disleksija, disgrāfija, diskalkulija.

  Ja bērniem pirmsskolas vecumā valodas un runas aizkavēšanās pazīmes vai traucējumi paliek bez ievērības, tad var parādīties rakstu valodas traucējumi skolā.

   

  Skolas gaitas uzsākot svarīgi, lai bērns spētu:

  • precīzi izrunāt visas skaņas;
  • precīzi saklausīt skaņas vārdos, noteikt to secību vārdos, atšķirt līdzīgas skaņas, veidot vārdus no skaņām;
  • izprast un pareizi lietot valodas gramatiskās formas, veidot gramatiski pareizus teikumus;
  • izprast vārdu, vārdu savienojumu un teikumu nozīmi.

  Lasīšanas traucējumi izpaužas:

  • aizkavēta lasītprasmes apguve;
  • grūti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus;
  • grūti saliedēt burtus zilbēs, vārdos;
  • nepareizi izlasa atsevišķus burtus, zilbes, vārdus;
  • iesprauž liekus burtus, samaina vietām burtus un zilbes;
  • atkārto zilbi vai vārdu;
  • nepazīstamus vārdus mēģina uzminēt;
  • lasa ļoti lēni, skaļi lasot, ātrums samazinās;
  • laikus nesaskata teikuma beigas;
  • vāja izpratne par lasīto;
  • izvairās no lasīšanas.

  Rakstīšanas traucējumi izpaužas:

  • slikta pareizrakstība – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu,

           kļūdas noturīgas:

          –  neatceras burtu rakstību,

          –  jauc balsīgos/nebalsīgos līdzskaņus, garos/īsos    

          patskaņus, patskaņus/divskaņus, citus burtus,

          –  izlaiž, samaina burtus, zilbes,                                                    

  • lēni raksta;
  • diktātos teikumi nav pabeigti;
  • neliek pieturzīmes;
  • teikumos pirmos vārdus raksta ar mazo burtu;
  • nespēj precīzi norakstīt;
  • nepatīk rakstīšana, bieži no tās vairās.

   

  Divvalodības gadījumā skolēnam logopēda palīdzība nepieciešama tajā gadījumā, kad specifiskie traucējumi izpaužas abās valodās. Valodas nezināšana nav logopēdiska rakstura traucējums.

  Komisijas locekļi

  Kab.

  Pirmdiena

  Otrdiena

  Trešdiena

  Ceturtdiena

  Piektdiena

  Piezīmes

  Psihologs

  (Svetlana Uļska)

  316.a

   

   

  08.00. – 16.00.

  11.45.-12.15.

  08.00. – 16.00.

  11.45.12.15.

   

   

  08.00. – 16.00.

  11.45.-12.15.

  08.00. – 16.00.

  11.45.-12.15.

   

  ***

   

   

  Vecāku konsultācijas - katrā dienā (pēc pieraksta)

  Logopēde

  (Tatjana Kuļbacka)

  313.a 

  09.15.  – 16.45.

  11.00.-11.30.

  09.15. – 16.45.

  (09.15. – 12.00. – konsultācijas vecākiem)

  12.00.-12.30.

  08.00.- 16.30.

  11.00.-11.30.

  ***

  08.15. – 16.45.

  (08.15. – 12.00. – konsultācijas vecākiem)

  12.00.-12.30.

               

   

  Sociālais pedagogs

  (Elita Hlevicka)

  117

  08.00. – 16.00.

  12.30.-13.00

  08.00. – 16.00.

  (08.30. – 11.00. – vecāku pieņemšanas laiks)

  12.30.-13.00

  08.00. – 15.30.

  12.30.-13.00

  08.00. – 15.30.

  (13.00. – 15.00. – vecāku pieņemšanas laiks)

  12.30.-13.00

  08.00. – 15.30.

  12.30.-13.00

   

  Sociālais pedagogs

  (Gita Nesterova)

  117

  ***

  08.30.-16.30.

  12.30.-13.00

  ***

  08.30.-16.30.

  12.30.-13.00

  ***

   

  Speciālais pedagogs

  (Jeļena Soseda)

   

  305

  08.20. – 16.20.

  10.10.-10.40.

  08.20. – 16.20.

  11.20.-11.50.

  08.20. – 16.20.

  11.10.-11.40.

  08.20.- 16.20.

  11.10.-11.40.

   

  ***

  Konsultācijas – pēc vajadzības

  Medmāsas

   

   

  109

  08.00. – 18.00.

   

  08.00. – 18.00.

  08.00. – 18.00.

  08.00. – 18.00.

  08.00. – 18.00.

  Konsultācijas – pēc vajadzības

  Pusdienas pārtraukums

   

  Apstiprinu:

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

  Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas

  vadītāja vietniece A.Kalniņa

   

  _______________________

  2014. gada 2.jūlijā

   

   

  Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

  NOMAS OBJEKTA ADRESE

  Rīgā, Ulbrokas iela 3

  KADASTRA APZĪMĒJUMS

  Būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009

  IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

  Skolas ēkas puspagraba telpa nr.56, iznomājamo telpu platība – 15,7 m2.

  IZMANTOŠANAS VEIDS

  Apavu darbnīcas vajadzībām.

  IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

  Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja AS „BDO” 06.06.2014. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – izsoles nosacītā nomas maksa - EUR 4,27 par vienu Telpu kvadrātmetru (neieskaitot PVN)

  IZSOLES SOLIS

  0,07 EUR/m2

  PIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

  Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

  IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

  5 (pieci) gadi

  IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

  Rakstiska izsole notiks 2014.gada 23.jūlijā, plkst. 09:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.

  TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

  Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2014.gada 22.jūlijam, plkst. 17:00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

  NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

  Nav

   

  IZNOMĀTĀJS

  Rīgas 92.vidusskola, Rīgā, Ulbrokas iela 3, LV-1021.

  NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

  Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

  OBJEKTA APSKATE

  (vieta, laiks)

  Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Nataļja Vasilika, tālrunis 67247854, 67246006, 67247473.

   

   

   

  Apstiprinu:

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

  Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas

  vadītāja vietniece A.Kalniņa

   

  _______________________

  2014. gada 2.jūlijā

   

   

  Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

  NOMAS OBJEKTA ADRESE

  Rīgā, Ulbrokas iela 3

  KADASTRA APZĪMĒJUMS

  Būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009

  IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

  Skolas ēkas 4.stāva telpa Nr.50, iznomājamo telpu platība – 23 m2.

  IZMANTOŠANAS VEIDS

  Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšanas vajadzībām

  IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

  Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja AS „BDO” 06.06.2014. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – izsoles nosacītā nomas maksa - EUR 2,00 par vienu Telpu kvadrātmetru (neieskaitot PVN)

  IZSOLES SOLIS

  0,07 EUR/m2

  PIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

  Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

  IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

  5 (pieci) gadi

  IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

  Rakstiska izsole notiks 2014.gada 23.jūlijā, plkst. 09:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.

  TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

  Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2014.gada 22.jūlijam, plkst. 17:00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

  NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

  Nav

   

  IZNOMĀTĀJS

  Rīgas 92.vidusskola, Rīgā, Ulbrokas iela 3, LV-1021.

  NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

  Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

  OBJEKTA APSKATE

  (vieta, laiks)

  Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Nataļja Vasilika, tālrunis 67247854, 67246006, 67247473.

   

   

  Mūsu skolēni

   

   

  Page 5 of 7

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper