>

     Kārtējo reizi Iļja Belovolovs ar saviem panākumiem popularizē Rīgas 92.vidusskolas tēlu. Iļja bija viens no Latvijas ģeogrāfijas izlases dalībniekiem, kuri piedalījās 15. Starptautiskājā ģeogrāfijas olimpiādē Kvebekā, Kanādā. Otro gadu pēc kārtas ir izcīnījs sudrabu medaļu Starptautiskā olimpiādē. 

  Belovolovs

   

     Septiņu dienu laikā ģeogrāfi pildīja gan problēmuzdevumus, gan viesojās Baie Saint Paul pilsētiņā, kurā tika organizēti lauka darbi – kartēšana, pilsētiņas un apkārtnes ainavas izpēte. Ekskursijās tika aplūkota Kvebekas pilsēta un Žaka Kartjēra nacionālais parks. Augsti panākumi pilsētas, valsts un starptautiskājās ģeogrāfijas olimpiādēs ir pateicoties Rīgas 92. vidusskola skolotajām Valērijam Sudņickim, kurš vienmēr pasniedz dabaszinību un ģeogrāfiju ar lielu kaislību un vēlmi  iesaistīt ikvienu stundu norisē, ir talantīgs, zinošs un  intreresants pedagogs.

       Iļja Belovolovs ir labs piemērs visiem mūsu skolēniem, ar saviem sasniegumiem prezentē Latvijas vārdu pasaulē, ir savas valsts patriots.

  Belo

      Visi Latvijas ģeogrāfijas izlases dalībnieki no Starptautiskās olimpiādes Kvebekā pārvedīs pa medaļai - sudraba medaļas saņēmuši Mārtiņš Robežnieks (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), Iļja Belovolovs (Rīgas 92.vidusskola) un Rūdolfs Golubovs (Ziemeļvalstu ģimnāzija), bet bronzu kolekcijai pievienoja Miks Bleija (Ropažu vidusskola)! 31.jūlijā izlase ieradās Kanādas pilsētā Kvebekā, lai piedalītos 15.starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, kura pirmo reizi norisinājās Ziemeļamerikā. Septiņu dienu laikā ģeogrāfi pildīja gan problēmuzdevumus, gan viesojās Baie Saint Paul pilsētiņā, kurā tika organizēti lauka darbi – kartēšana, pilsētiņas un apkārtnes ainavas izpēte. Ekskursijās tika aplūkota Kvebekas pilsēta un Žaka Kartjēra nacionālais parks. Olimpiādes noslēgums un zelta medaļu pasniegšana norisinājās Starptautiskās ģeogrāfijas savienības atklāšanas ceremonijā. Par olimpiādes individuāli labākā rezultāta īpašnieku kļuva Alens Kospanovs no Krievijas, bet labāko punktu skaitu sakrāja Rumānijas izlase. Latvijas dalībnieki, līdzīgi kā pērn, pasaulē sasniedza astoto labāko punktu skaitu. 
     Latvijas izlasi Kvebekā vadīja E.Birznieka Jauno ģeogrāfu skolas prezidents Uldis Klepers un Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs Gatis Kampernovs. 
    Latvijas skolēnu dalību Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē īsteno Eiropas Sociālā fonda projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002).

  Atgādne – palīgs profesiju izvēlē.

   

  Palīdzība savu spēju noteikšanā, profesijas izvēlei

  1. Jēzus baznīcas 11, t.67210700       www.karjerascentrs.lvprofesiju izvele
  2. Dzirciema 16 K, 103.kab., t.67409140    www.rsu.lv/karjeras-centrs
  3. Raiņa bulvārī 19, 122 telpā, t.67034410, 67034411, www.karjera.lu.lv (interesantiem – individuālās karjeras konsultācijas)

  Noderīgi interneta resursi

  www.nva.gov.lv – profesiju katalogs, testi, aptaujas (sk. karjeras izvēle)

  www.profesijaspasaule.lv (interaktīva informācija par profesiju saturu)

  www.iespejukarte.lv (jebkura valsts  palīdzība grūtās situācijās, piem. mācībās, darba meklēšanā u.c.

  www.niid.lv – vislielākā datu bāze par mācību iestādēm

  www.viaa.gov.lv/euroguidance - mācību iespējas Eiropā

  www.prakse.lv – interaktīva informācija par praksi jebkurā specialitātē

  www.cvmarket.lv – darba meklēšana, CV rakstīšana

   

  Profesijas izvēles karte

  prof shema

  Skolēnu pašpārvaldes sēžu plāns 2021./2022.mācību gadā

  Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji 2021./2022.mācību gadā

  Skolēnu pašpārvaldes sēžu plāns 2020./2021.mācību gadā

  Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji 2020./2021.mācību gadā

   

   

   

   

   

  Skolēnu pašpārvalde

       Skolēnu pašpārvalde ir pašu skolēnu radīta vienība, kas uz konstruktīvu ieteikumu pamata uzstājas kā vidutājs starp skolēnu un skolas augstāko pārvaldi. Skolēnu pašpārvalde, tāpat kā Skolas padome un skolotāji, ir vienlīdz svarīgs demokrātiskas skolas pārvaldes elements.

   

  Uzdevumi

       Skolēnu pašpārvaldes galvenais uzdevums ir rosināt pēc iespējas plašāka audzēkņu loka iesaistīšanu pasākumos, kuri virzīti uz skolas mācību, sporta un ārpusstundu darba organizēšanu. Tāpat, pašpārvaldes uzdevumos ietilpst skolēnu līderprasmju izkopšana, atbildības sajūtas veicināšana.

   

  Darbības principi. Līdzekļi to realizācijai

       Pašpārvaldes darbība balstās uz līdztiesības, brīvprātības un vienlīdzības principiem. Tiek ievērota arī daudzpusība, vispusēja tolerance, profesionalitāte un konstruktīvisms. Pašpārvalde sastāv no divām grupām: I grupa – 8. – 12. klašu, II grupa –  5. – 7. klašu skolēni. Skolēnu pašpārvaldi vada visas skolas vēlēšanās ievēlēts Skolēnu pašpārvaldes prezidents, kuram asistē prezidenta vietnieks un sekretāre. Skolēnu pašpārvaldes sēdes sanāk ne retāk kā reizi menesī, iespējams sasaukt arī ārkārtas sēdes pēc nepieciešamības.

   

  Informācijas apmaiņa starp skolēniem un pašpārvaldi

       Par pašpārvaldes darbu ne retāk kā reizi menesī visi skolēni un skolotāji saņem informāciju no skolas avīzes, sludinājumiem un klašu audzinātājiem. Pašpārvaldes sanāksmju, skolēnu kopsapulču darbā var brīvprātīgi piedalīties jebkurš skolēns ar konkrētiem ierosinājumiem, kā arī uzaicinātie skolotāji un administrācijas pārstāvji, atbilstoši izskatāmajam jautājumam.

   

   

  Sēžu plāns 2019./2020.m.g.

  Nr.p.k

  Darba tēma

  Laiks

  Vieta

  Atbildīgais

  1.

  2018./2019.m.g. darba pārskats,

  darba plānošana 2019/2020.m.g.

  16.09.19.

  aktu zāle

  T.Pahoļika, A.Bokija

  2.

  Par projektu “Skolas soma”  realizēšanu ,mācību priekšmetu dienas/dekādes piedalīšanas

  23.09.19.

  aktu zāle

  Pašpārvaldes prezidents

  3.

  Par labdarības pasākumiem

  30.09.19.

  aktu zāle

  kultūras un informācijas sektors

  4.

  Tradicionālie rudens svētki, pasākumi

  01.10.19.

  aktu zāle

  kultūras un informācijas sektors

  5.

  Skolas pamatdokumentācija

  07.10.19.

  aktu zāle

  visi sektori

  6.

  Karjeras nedēļā

  14.10.20.

  aktu zāle

  informācijas sektors

  7.

  Skolēnu pašpārvaldes vēlēšanās

  04.11.19.

  aktu zāle

   

  8.

  Sadarbība ar Skolas padomi

  02.12.19.

  aktu zāle

  Pašpārvaldes prezidents

  9.

  Tradicionāli ziemas svētki, pasākumi

  06.12.19.

  aktu zāle

  kultūras un informācijas sektors

  10.

  Skolas pasākumu kvalitāte

  16.12.19.

  aktu zāle

  kultūras sektors,

  informācijas sektors

  11.

  Skolēnu aktivitātes klases pašpārvaldes

  13.01.20.

  aktu zāle

  visi sektori

  12.

  Skolēnu pašpārvaldes lomā klasē,

  skolā         4.-7.kl.

  03.02.20.

  aktu zāle

  visi sektori

  13.

  Skolēnu pašpārvaldes aktivitāte

  17.02.20.

  aktu zāle

  visi sektori

  14.

  Tradicionālie pavasara svētki, pasākumi

  28.02.20.

  aktu zāle

  kultūras un informācijas sektors

  15.

  Pasākumi vecākiem

  02.03.20.

  aktu zāle

  visi sektori

  16.

  Izglītība un karjera

  01.04.20.

  aktu zāle

  informācijas sektors

  17.

  Sporta spēles organizēšana

  30.03.20.

  aktu zāle

  sporta sektors

  18.

  Izglītība un karjera

  01.04.20.

  aktu zāle

  informācijas sektors

  19.

  Par karjeras konsultanta palīgu

  06.04.20.

  aktu zāle

  informācijas sektors

  20.

  Aerobikas festivāls pilsētā

  15.04.20.

  aktu zāle

  sporta sektors

  21.

  Klases un skolas prezentācija ”Viena diena skolas dzīvē”

  01.05.20.

  aktu zāle

  visi sektori

  22.

  2019./2020.mācību gada darba pārskats, sektoru darba pašvērtējums. 

  15.05.20.

  aktu zāle

  Pašpārvaldes prezidents

   

   

   

   

  Skolēnu pašpārvaldes pārstāvju saraksts

  2018./2019. m. g.

   

  Skolēnu pašpārvaldes  prezidents - Anastasija Bokija

  Skolēnu pašpārvaldes prezidenta vietnieks - Edvards Ševe

  Protokoliste - Valērija Holodkova

   

  Sektoru lideri
  Sporta Informātivais Kultūras
  Vladislavs Hursiks Germans Pedjakovs  

   

  Informācijas sektors

  Sporta sektors

  Kultūras sektors
  Darja Golubeva
  Milana Jarosenko
  Diana Semjonova
  Evelina Dukste
  Karina Steimakova
  Anastasija Rubene
  Zlata Blohina
  Oljga Getmane  
  Milena Plice
  Artjoms Sidorkins  
  Vladislavs Sidorkin
  Ktrina Sinicina  
  Igors Kalinins
  Daniela Saitere 
  Marina Jakovleva
  Elina Oselska;
  Darja Petrovska 
  Diana Krumina
  Linda Fadejeva  
  Viktorija Kozijeva
  Germans Pedjakovs  
  Stanislavs Prilepskis
  Nikolajs Petracenkovs  
  Alika Korcebokova  
  Daniil Kovaljs
   Nikita Hohlovs
  Aleksejs Dolgovs
  Danils Vasilevskis
  Timurs Postalovskij
  Arturs Butans
  Jurijs Kaneps
  Arturs Kruze
  Arturs Ivanovskis
  Artjoms Argalis
  Vladislavs Kolotvins
  Zans Husainovs
  Andrejs Belijs
  Margarita Osa
  Irina Mudrecova
  Arturs Valdmanis
  Valerijs Baranovskijs
  Daniels Livsits
  Maksims Sibarsevs
  Vadislavs Hursik
  Valerija Stupacuk

  Elina Stihina
  Diana Sinenko
  Viktorija Tramboveckaja
  Andrejs Puckovs
  Amalija Kozlovskaja
  Arina Krapane
  Samanta Smite
  Vladimirs Domozirovs
  Polina Semjonova
  Alina Cernjavka
  Eliza Voronkova
  Kirill Gavrilov
  Maksims Kozamjakins
  Diana Arefjeva
  Ilja Masalskijs
  Polina Scuko
  Stanislavs Urbans
  Sofija Stafejeva

   

   

  Klašu lideri

  Aizstāvēji

  8.a

  Darja Golubeva

   

  8.b

  Zlata Blohina

   

  8.c

  Milena Plice

   

  9.a

  Artjoms Sidorkins

   

  9.b

  Igors Kalinins

   

  9.c

  Vladislava Ivanova

   

  10.a

  Darja Petrovska

  Aleksandrs Balkovs

  10.b

  Diana Narubina

   

  11.a

  Anastasija Bokija

  Edvard Seve

  11.b

  Veronika Usova

  Denis Nazarenko

   

  Skolotāji - konsultanti

  Kultūras sektors          Tatjana Pahoļika

  Informācijas sektors    Ludmila Sokolova

  Sporta sektors              Tatjana Dementjeva

   

  II semestra sākumā tradicionāli rīko pasākumus krievu valodas un literatūras skolotāji.

  1 stend

   

  Kā katru gadu, arī šogad mūsu skolēni veiksmīgi piedalījās pasākumā “Tatjanas diena – krievu kultūras un izglītības svētki Latvijā”.
  2_tatjanas_diena1.jpg
  8.-10.janvārī skolā notika kaligrāfijas konkursa 1.posms. Labākie darbi tika pieteikti nakāmajam posmam.

  Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem Latvijas mēroga konkursos:

  6.a klases skolniece Julija Afoņičeva ieguva 2.vietu Krievu kaligrāfijas konkursā nominācijā „Labākais uzraksts”.

  Julija

  Alisa Fjodorova (4.klase, skolotāja Raja Smona) Krievu kaligrāfijas konkursā ieguva 3.vietu.


  „Tatjanas dienas” ietvaros tika rīkots ari Latvijas simtgadei veltīts literāro darbu konkurss .

  6.b klases skolniece Marianna Lobačova kļuvusi par vienu no laureātiem! Uzvarētāju godināšana notika 2018.gada 20. un 21.decembrī Maskavas namā.

  Marianna


  Apsveicam! Paldies skolotājai Ludmilai Laško par ieguldīto darbu!


  Mūsdienu krievu valodas alfabēta jubilejai veltītam zīmējumu konkursam „Burtu kaleidoskops” 5.-12.klašu skolēni izveidoja ļoti skaistus radošus darbus.

  darbi

  darbi


  Mūsdienu krievu valodas alfabēta 100.gadadienai tika veltīts arī konkurss-spēle „Šis apbrīnojamais alfabēts”.
  22.01. 5.-6.klašu skolēnu komandas un 29.01. 7.-12.klašu skolēnu komandas (visumā – gandrīz 40 komandas!) ceļoja pa izzinošajām stacijām un pildīja interesantus uzdevumus.

  spele

  Komandas spēles-ceļojuma dažādos etapos.

  spele

  spele

   Visoriģinālākais izskats un viena no godalgotām vietām - 9.A klases komandai „Gaudeamus igitur!”

  spele

  23.01. notika vēl viens tradicionālais pasākums - lingvistiskais konkurss ”Erudīts”. Konkursā piedalījas 98 2.-12.klašu skolēni.

  erudits

  erudits

  2.februārī notika izteiksmīgas lasīšanas konkurss, veltīts Vladimira Visocka piemiņai. 2018. gada 25.janvārī leģendārajam krievu aktierim, dzejniekam un dziesmu autoram būtu 80 gadu. Pasākumu atklājot, 11.a skolēni Alens Saltikovs un Vlada Čeļadina talantīgi un iedvesmojoši izpildīja Visocka dziesmu „Vai tavs draugs ir kā draugs, vai tāds...”.

  spele

  spele

  spele

  spele

  Priecājamies, ka katram skolēnam bija iespēja parādīt savu talantu!

  Nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (telpas – 15,70 m²) (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009) un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 121 2710) 157/104319 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kas atbilst 47,41 m2 zemes platībai, nomas tiesību izsole. 

  Izsole notiks 17.01.2020. plkst. 10:00, pieteikumi departamentā iesniedzami līdz 16.01.2020. plkst. 16:30 Klientu apkalpošanas centrā.

   

  Izsoles rezultāts:

  Apstiprināt izsoles rezultātus, nomas tiesības uz Rīgas 92.vidusskolas ēkas neapdzīvojamo telpu Nr.56, ar kopējo platību 15,70 m2, Ulbrokas ielā 3, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009 (turpmāk – Telpa) un Telpai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 121 2710) 157/104319 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 47,41 m2 zemes platībai, apavu labošanas darbnīcas vajadzībām, piešķirot E.Zujeviča Rīgas rajona individuālajam uzņēmumam ražošanas komercfirmai “EDER”, reģistrācijas numurs 40002056136, juridiskā adrese – Upeslejas 1-18, Stopiņu nov., LV-1035, nosolītā nomas maksa par Nekustamo īpašumu EUR 49,46 (neieskaitot PVN) mēnesī.

   

  Sēdes protokols

  Sludinājums

  Rakstiskas izsoles nolikums

  Pieteikums

   

   

  Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (iznomājamā platība 23.0 m²), būves kadastra apzīmējums 01001212340009, nomas līgumu.

  30.09.2019. Rīgas 92. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (iznomājamā platība 23.0 m²), būves kadastra apzīmējums 01001212340009,  nomas līgumu ar SIA “Lauvas zobs”, reģistrācijas Nr. 40003399099, nomas maksa  - EUR 69.99 mēnesī, ar termiņu līdz 30.09.2024.

  Sludinājums

  Rakstiskas izsoles nolikums

  Pieteikums

  Nekustama īpašuma nomas līgums

   

  Mūsu skolas labākie 4. un 5. klašu skolēni saņēma III vietu par piedalīšanos ‘’Tautas bumbas’' sacensībās Latgales priekšpilsētā (apakšgrupā)

   

   

  Skolas sacensības '‘’Tautas bumbas’' 5.b klase ieguva I .vietu

   

  Mūsu sākumskolā ir svētki!

  24.janvārī  1.klašu skolēni atvadījās no ābeces.

  Mūsu pirmklasnieki  iemācījās lasīt, skaitīt dzejoļus, minēt mīklas.

  Viņi ar prieku dalījās savās zināšanās ar svētku viesiem.

  Page 2 of 7

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper