>

  Apavu darbnīcas vajadzībām

  Apstiprinu:

  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

  Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas

  vadītāja vietniece A.Kalniņa

   

  _______________________

  2014. gada 2.jūlijā

   

   

  Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

  NOMAS OBJEKTA ADRESE

  Rīgā, Ulbrokas iela 3

  KADASTRA APZĪMĒJUMS

  Būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009

  IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

  Skolas ēkas puspagraba telpa nr.56, iznomājamo telpu platība – 15,7 m2.

  IZMANTOŠANAS VEIDS

  Apavu darbnīcas vajadzībām.

  IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

  Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja AS „BDO” 06.06.2014. noteikto iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu – izsoles nosacītā nomas maksa - EUR 4,27 par vienu Telpu kvadrātmetru (neieskaitot PVN)

  IZSOLES SOLIS

  0,07 EUR/m2

  PIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

  Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

  IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

  5 (pieci) gadi

  IZSOLES VEIDS, DATUMS, LAIKS, VIETA

  Rakstiska izsole notiks 2014.gada 23.jūlijā, plkst. 09:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, 378.kab.

  TERMIŅŠ PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

  Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2014.gada 22.jūlijam, plkst. 17:00, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.

  NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

  Nav

   

  IZNOMĀTĀJS

  Rīgas 92.vidusskola, Rīgā, Ulbrokas iela 3, LV-1021.

  NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

  Ar izsoles nolikumu un līguma projektu var iepazīties uz vietas Rīgas domes Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 2.stāvā un Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.riga.lv.

  OBJEKTA APSKATE

  (vieta, laiks)

  Objektu var apskatīt darbdienās, kontaktpersona: Nataļja Vasilika, tālrunis 67247854, 67246006, 67247473.

   

   

   

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper