>

  Izsole

  Nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (telpas – 15,70 m²) (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009) un piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 121 2710) 157/104319 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kas atbilst 47,41 m2 zemes platībai, nomas tiesību izsole. 

  Izsole notiks 17.01.2020. plkst. 10:00, pieteikumi departamentā iesniedzami līdz 16.01.2020. plkst. 16:30 Klientu apkalpošanas centrā.

   

  Izsoles rezultāts:

  Apstiprināt izsoles rezultātus, nomas tiesības uz Rīgas 92.vidusskolas ēkas neapdzīvojamo telpu Nr.56, ar kopējo platību 15,70 m2, Ulbrokas ielā 3, Rīgā, būves kadastra apzīmējums 0100 121 2340 009 (turpmāk – Telpa) un Telpai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 121 2710) 157/104319 domājamās daļas proporcionāli iznomātajai Telpu platībai, kas atbilst 47,41 m2 zemes platībai, apavu labošanas darbnīcas vajadzībām, piešķirot E.Zujeviča Rīgas rajona individuālajam uzņēmumam ražošanas komercfirmai “EDER”, reģistrācijas numurs 40002056136, juridiskā adrese – Upeslejas 1-18, Stopiņu nov., LV-1035, nosolītā nomas maksa par Nekustamo īpašumu EUR 49,46 (neieskaitot PVN) mēnesī.

   

  Sēdes protokols

  Sludinājums

  Rakstiskas izsoles nolikums

  Pieteikums

   

   

  Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (iznomājamā platība 23.0 m²), būves kadastra apzīmējums 01001212340009, nomas līgumu.

  30.09.2019. Rīgas 92. vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Ulbrokas ielā 3 (iznomājamā platība 23.0 m²), būves kadastra apzīmējums 01001212340009,  nomas līgumu ar SIA “Lauvas zobs”, reģistrācijas Nr. 40003399099, nomas maksa  - EUR 69.99 mēnesī, ar termiņu līdz 30.09.2024.

  Sludinājums

  Rakstiskas izsoles nolikums

  Pieteikums

  Nekustama īpašuma nomas līgums

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper