>

    Sociālie pedagogi

    Uz konsultācijām jāpiesakās atsevišķi 

    E-pasti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    SKOLAS SOCIĀLĀ PEDAGOGS DARBS SKOLĀ:

    Sociālā pedagoga uzdevumu klāsts ir ļoti plašs, tie ir palīdzēt:

    ·        Skolēniem mainīt viņu attieksmi, izturēšanos un neveiksmīgas situācijas;

    ·        Identificēt, novērtēt un atrisināt sociālās un emocionālās grūtības, kuras skolēniem rodas, mācoties skolā;

    ·        Skolēniem pilnīgāk izmantot izglītības iespējas;

    ·        Vecākiem labāk saprast skolas mērķus un prasības un savu bērnu vecumu īpatnības un vajadzības;

    ·        Skolas pedagogiem strādāt efektīvāk ar skolēniem un kolēģiem.

    Tomēr pamatuzdevumspalīdzēt skolēnam maksimāli iekļauties mācību procesā un attīstīt sevi par sabiedrībā dzīvotspējīgu pilsoni.

    Skolas sociālais pedagogs var sniegt konsultācijas šādos jautājumos:

    ·        Bērnus tiesību aizsardzības jautājumos;

    ·        sociālās palīdzības jautājumos;

    ·        grūtības adaptācijas procesā;

    ·        bērnu, jauniešu, vecāku tiesības un pienākumi;

    ·        bērnu un jauniešu atkarību gadījumos (narkotiskas vielas, dators, internets);

    ·        vardarbības gadījumos (mobbing, bylling, emocionālā, fiziskā, seksuālā vardarbībā, pamēšana novārtā);

    ·        konfliktsituācijās;

    ·        bērnu un jauniešu vecumposma īpatnības;

    ·        audzināšanas jautājumos;

    ·        bērnu un jauniešu uzvedības problēmas (asociālā, antisociālā, destruktīva uzvedība);

    ·        bērnu un jauniešu zema pašvērtējuma gadījumos u.c.

    NODERĪGA INFORMĀCIJA INTERNETĀ skolēniem un vecākiem:

    Par drošību:

    www.centrsdardedze.lv

    www.dzimba.lv

    www.drossinternets.lv

    www.papardeszieds.lv

    www.esibrivs.lv

    Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija:

    www.bti.gov.lv

    Sociālā palīdzība:

    http://www.ld.riga.lv/lv/Latgales_rajons.html

    http://www.ld.riga.lv/lv/sociala-palidziba/socialo-pabalstu-veidi-rigas-pasvaldiba-2017-gada.html

    Par karjeru:

    www.niid.lv

    www.prakse.lv

    Interesantas idejas kvalitatīvā brīvā laika pavadīšanai un citas noderīgas idejas ģimenēm:

    www.laimigamgimenem.lv

    www.estets.lv

    www.bjcdaugmale.lv

    Atbalsts:

    www.skalbes.lv

    Audzināšanas jautājumi:

    www.paligsvecakiem.lv

     

    Grāmata V. Klains “Как подготовить ребенка к жизни (var lejuplādēt šeit: http://intatto.ru/file49622.html)

    Kontakti

    RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

    Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

     67247455

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper