>

  Skolas psihologs

  Ko dara psihologs?

  Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast no tām izeju. Psihologa uzdevums ir nodarboties ne tikai ar negatīvu cēloņu radīto seku novēršanu, bet jau laikus pamanīt neveselīgu tendenču vai kādas problēmas veidošanos.

  Dažkārt katram nākas saskarties ar dzīves problēmām, kad profesionāla psihologa konsultācija varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Arī cilvēkiem, kas ir veiksmīgi gan profesionālajā, gan personīgajā dzīvē, nereti ir vajadzība atbrīvoties no stresa un spriedzes. Psihologs problēmas risināšanas procesā liek cilvēkam atklāt un izmantot cilvēka paša iekšējos resursus.

  Vai ir atšķirība starp psihologu un psihiatru?

  Jā. Psihologs strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem un neizraksta medikamentus.

  Ko dara skolas psihologs?

  Skolas psihologs ir kvalificēts praktiskais psihologs ar akadēmisko izglītību un profesionālo kvalifikāciju iegūtu valsts vai ārvalstu akreditētā augstskolā.

  Skolas psihologs  ir pilntiesīgs pedagoģiskā kolektīva loceklis un ir atbildīgs par pedagoģiskā procesa psihisko un psiholoģisko pusi, t.i., par skolēnu intelektuālās, emocionālās, vajadzību un motivāciju, komunikāciju u.c. psihisko sfēru attīstības veicināšanu, kas nostiprinātu bērna psiholoģisko veselību.

  Skolas psihologa darbam ir sava specifika, uzdevumi un darba metodes, kuru veiksmīga īstenošana ir iespējama ar aktīvu pedagogu un vecāku līdzdalību.

  Skolas psihologa galvenie darbības virzieni:

  1. Bērna psiholoģiskās gatavības skolai noteikšana.
  2. Skolēnu psiholoģiskā izpēte, t.sk. novērošana mācību stundās un ārpus tām.
  3. Īpašas uzmanības pievēršana skolēnu dzīves pārejas vecuma posmiem un lūzuma momentiem.
  4. Palīdz bērnam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai.
  5. Psiholoģiska rakstura saskarsmes problēmu izzināšana un novēršana skolēnu starpā, skolēnu un skolotāju, skolēnu un vecāku starpā.
  6. Informācijas un konsultāciju sniegšana skolas administrācijai, skolotājiem, vecākiem par mācību darba psiholoģiskajām problēmām.
  7. Skolēnu individuālās un grupas konsultējošās darbības veikšana par mācību, attīstības jautājumiem, par pašnoteikšanās, pašapziņas, pašaudzināšanas, saskarsmes problēmām.
  8. Psiholoģiskās izpētes atzinumu sniegšana pēc citu speciālistu pieprasījuma (bāriņtiesa, psihiatrs, ģimenes ārsts u.c.)

  Psihologa darba ētiskos principus nosaka praktisko psihologu ētikas kodekss.

  Individuālais darbs ar bērniem līdz 18 g.v. notiek ar vecāku rakstisku piekrišanu.

  Skolas psiholoģe – Jeļena Korsaka-Pumpure (316a kab.)

  Sazināšanās arī: e-klasē

  (konsultācijas vecākiem pēc iepriekšēja pieraksta).

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper