>
  Arrow
  Arrow
  Slider

   

  2019. gadā septembrī mūsu skola uzsaka darboties projektā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”.

  Projekta koordinatores – direktores vietniece izglītības jomā Jeļena Ramute un angļu valodas skolotāja Svetlana Puka.

  Projekta dalībnieki – Gļebs Savgalovs, Elīna Smirnova, Timurs Postalovskis, Artjoms Aparņevs, Semjons Kudrins, Artjoms Aparņevs, Timurs Postalovskis.

  Projekta mērķi:

  1. Izveidot skolu, skolotāju un skolēnu tīklu, kas sadarbojas ar Eiropas Parlamentu, EP deputātiem un birojiem;

  2. Īstenot izglītojošus pasākumus izpratnes vairošanai par Eiropas parlamentāro demokrātiju un Eiropas pilsoniskuma vērtībām.

   

  Vairāk par skolā īstenotājiem projektiem šeit.

  Mūsdienu deju pulciņš “Tajs” 1.-9.kl.

  Koris “Ķamoliņš” 3.-5.kl.

           Vokālais ansamblis “Do-Re-Mi” 6.-11.kl.

           Vizuālās mākslas pulciņš “Palete” 1.-12.kl.

  Valodu pulciņš ”Dzīvais avotiņš” 1.-4.kl.

  Dabas draugu klubs “Panda” 3.-7.kl.

           Datordizaina pulciņš 8.-12.kl.

           Aerobikas pulciņš 5.-12.kl.

           Koriģējoša vingrošana1.-4.kl.

           Atlētiskās vingrošanas pulciņš 8.-12.kl.

           Volejbola pulciņš 3.-11.kl.

           Florbola pulciņš 1.-6.kl.

  Futbola pulciņš 5.-8.kl.

  Brīvās cīņas pulciņš 1.-9.kl.

           Pašaizsardzības pulciņš 8.-12.kl.

  Kokapstrādes pulciņš “Jaunais amatnieks” 4.-9.kl.

           Filcēšanas pulciņš  4.-9.kl.

  Pirmās medicīniskās palīdzības pulciņš 8.-12.kl.

  Jau trešo gadu mūsu skola turpina piedalīties ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta pamatmērķis  palielināt skolā atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

  No 2017.m.g. skolā īstenojām aktivitātes STEM, Kultūrizglītības un radošās industrijas, valodu un multidisciplinārajā jomā. Mums darbojās tādi pulciņi, kā  “Diskusijas klubs latviešu valodas runātprasmes attīstībai” 5.-9.klasēm, “Domātāji” (loģiskas, radošas, jēgpilnas domāšanas attīstībai pulciņš 1.-6.klasēm), nodarbību cikls ģeogrāfijā “Es izzinu pasauli” 1.-4.klasēm, nodarbību cikls matemātikā “Intelekts” 5.-6.klasēm, radošas nodarbības angļu, vācu un franču valodas apguvei “Mēs spēlējam teātri” 7.-9.klasēm, “Valodas darbnīca” angļu, vācu un franču valodas apguvei 5.-9.klasēm, radošā darbnīca “Es stāstu pasaku” 1.-6.klasēm (intereses veicināšana par latviešu valodu), “Jauno vides pētnieku nometne” 3.-6.klasēm, “Jauno vides pētnieku klubs” 3.-6.klasēm, radoša darbnīca “Krāsaina pasaule”, “Ceļotāju klubs” 7.-9.klasēm, psihologa nodarbību cikls “Līderu skola”, sporta nodarbības “Vesela un stipra mugura” 1.-4.klasem, “Lego robotikas klubs” 1.-6.klasēm.

  Arī projekta ietvaros bija organizēti mācību vizītes (lai vērotu mācību stundās iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu reālās dzīves situācijās). Piemēram, Tērvetes dabas parkā, Baldones observatorijā, Tartu AHHAA zinātnes centrā, Cesvainē, Ventspilī, Lielzeltiņu observatorijā, Paula Stradiņa medicīnas muzejā, Farmācijas muzejā, Tukumā, Daugavgrīvas cietoksnī, Latvijas dabas muzejā. Arī mūsu 3.klases skolēniem bija iespēja piedalīties slidotapmācības programmā Volvo sporta centrā.

  Skolā arī bija organizētas diskusijas, eksperimenti (piemēram, sadarbībā ar Labaratorium Science theater), pētījumi, piedalīšanās konkursos un radošajās darbnīcās.

  Šogad  projekta ietvaros mūsu skolēnus gaida jauni pārsteigumi un aktivitātes – jaunās robotikas nodarbības, slidotapmācības programmas turpinājums, Tehnobusa vizītes, kā arī jauni pulciņi:

    “Burtu burvis” – pulciņš lasītprasmes attīstībai 1.-2.klasēm;

  • “Skaitļu pasaule” – nodarbību cikls skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem matemātikā 2.-4.klasēm;

    “Tīra Latvija” – nodarbību cikls 4.klasēm;

    “Domātāji” - loģiskas, radošas, jēgpilnas domāšanas attīstībai pulciņš 3.-6.klasēm;

    “Lego robotikas klubs” 1.-6.klasēm;

    “Ceļotāju klubs” – 5.-9.klasēm;

    “Līderu skola”- 5.-8.klasēm;

    Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā un  dabas zinībās skolēniem ar mācību grūtībām;

    Nodarbības individualizētam mācību atbalstam bioloģijā un  ķīmijā skolēniem ar austiem mācību sasniegumiem.

  Vēlam visiem interesantu un  izzinošu aktivitāšu pilnu mācību gadu! Visa informācija bērniem un vecākiem par piedalīšanos projektu aktivitātēs – pie klases audzinātājiem.

  92.vidusskolas projekta koordinators – Svetlana Uļska (26440939)

   

  Skolā tika organizēta Olimpiskā diena. Tajā piedalījās visi skolas skolēni.

  1.-12. klašu skolēni ne tikai piedalījās sporta sacensībās, bet arī ņēma līdzdalību anketas “Par sportistiem nepiedzimst – par sportistiem kļūst” aizpildīšanā.

  1.-4. klašu skolēni piedalījās Olimpiskās emblēmas izveidē.

  Skolēni ar latviešu valodas skolotājām rakstīja radošus darbus veltītus Latvijas sportam.

  Šajā dienā mūsu skolēni tikās ar Saeimas deputātu, Pedagoģijas zinātņu doktoru, Latvijas olimpiskās akadēmijas prezidentu un olimpisko čempionu Ivanu Klementjevu.

  Paldies visiem par Olimpisko dienu organizēšanu un aktīvo piedalīšanos sporta pasākumos un sacensībās!

  Olimpiskā diena galerija >>

  Tikšanās ar Saeimas deputātu pedagoģijas zinātņu doktoru, Latvijas olimpiskās akadēmijas prezidentu un olimpisko čempionu Ivanu Klementjevu >>

  Stiprie, drošie, veiklie >>

   

   

  facebook_page_plugin

  download

   Skolenu panakumi

   

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Meklēt