>
  Arrow
  Arrow
  Slider

  Mūsdienu deju pulciņš “Tajs” 1.-9.kl.

  Koris “Ķamoliņš” 3.-5.kl.

           Vokālais ansamblis “Do-Re-Mi” 6.-11.kl.

           Vizuālās mākslas pulciņš “Palete” 1.-12.kl.

  Valodu pulciņš ”Dzīvais avotiņš” 1.-4.kl.

  Dabas draugu klubs “Panda” 3.-7.kl.

           Datordizaina pulciņš 8.-12.kl.

           Aerobikas pulciņš 5.-12.kl.

           Koriģējoša vingrošana1.-4.kl.

           Atlētiskās vingrošanas pulciņš 8.-12.kl.

           Volejbola pulciņš 3.-11.kl.

           Florbola pulciņš 1.-6.kl.

  Futbola pulciņš 5.-8.kl.

  Brīvās cīņas pulciņš 1.-9.kl.

           Pašaizsardzības pulciņš 8.-12.kl.

  Kokapstrādes pulciņš “Jaunais amatnieks” 4.-9.kl.

           Filcēšanas pulciņš  4.-9.kl.

  Pirmās medicīniskās palīdzības pulciņš 8.-12.kl.

  Jau trešo gadu mūsu skola turpina piedalīties ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta pamatmērķis  palielināt skolā atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

  No 2017.m.g. skolā īstenojām aktivitātes STEM, Kultūrizglītības un radošās industrijas, valodu un multidisciplinārajā jomā. Mums darbojās tādi pulciņi, kā  “Diskusijas klubs latviešu valodas runātprasmes attīstībai” 5.-9.klasēm, “Domātāji” (loģiskas, radošas, jēgpilnas domāšanas attīstībai pulciņš 1.-6.klasēm), nodarbību cikls ģeogrāfijā “Es izzinu pasauli” 1.-4.klasēm, nodarbību cikls matemātikā “Intelekts” 5.-6.klasēm, radošas nodarbības angļu, vācu un franču valodas apguvei “Mēs spēlējam teātri” 7.-9.klasēm, “Valodas darbnīca” angļu, vācu un franču valodas apguvei 5.-9.klasēm, radošā darbnīca “Es stāstu pasaku” 1.-6.klasēm (intereses veicināšana par latviešu valodu), “Jauno vides pētnieku nometne” 3.-6.klasēm, “Jauno vides pētnieku klubs” 3.-6.klasēm, radoša darbnīca “Krāsaina pasaule”, “Ceļotāju klubs” 7.-9.klasēm, psihologa nodarbību cikls “Līderu skola”, sporta nodarbības “Vesela un stipra mugura” 1.-4.klasem, “Lego robotikas klubs” 1.-6.klasēm.

  Arī projekta ietvaros bija organizēti mācību vizītes (lai vērotu mācību stundās iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu reālās dzīves situācijās). Piemēram, Tērvetes dabas parkā, Baldones observatorijā, Tartu AHHAA zinātnes centrā, Cesvainē, Ventspilī, Lielzeltiņu observatorijā, Paula Stradiņa medicīnas muzejā, Farmācijas muzejā, Tukumā, Daugavgrīvas cietoksnī, Latvijas dabas muzejā. Arī mūsu 3.klases skolēniem bija iespēja piedalīties slidotapmācības programmā Volvo sporta centrā.

  Skolā arī bija organizētas diskusijas, eksperimenti (piemēram, sadarbībā ar Labaratorium Science theater), pētījumi, piedalīšanās konkursos un radošajās darbnīcās.

  Šogad  projekta ietvaros mūsu skolēnus gaida jauni pārsteigumi un aktivitātes – jaunās robotikas nodarbības, slidotapmācības programmas turpinājums, Tehnobusa vizītes, kā arī jauni pulciņi:

    “Burtu burvis” – pulciņš lasītprasmes attīstībai 1.-2.klasēm;

  • “Skaitļu pasaule” – nodarbību cikls skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem matemātikā 2.-4.klasēm;

    “Tīra Latvija” – nodarbību cikls 4.klasēm;

    “Domātāji” - loģiskas, radošas, jēgpilnas domāšanas attīstībai pulciņš 3.-6.klasēm;

    “Lego robotikas klubs” 1.-6.klasēm;

    “Ceļotāju klubs” – 5.-9.klasēm;

    “Līderu skola”- 5.-8.klasēm;

    Nodarbības individualizētam mācību atbalstam matemātikā un  dabas zinībās skolēniem ar mācību grūtībām;

    Nodarbības individualizētam mācību atbalstam bioloģijā un  ķīmijā skolēniem ar austiem mācību sasniegumiem.

  Vēlam visiem interesantu un  izzinošu aktivitāšu pilnu mācību gadu! Visa informācija bērniem un vecākiem par piedalīšanos projektu aktivitātēs – pie klases audzinātājiem.

  92.vidusskolas projekta koordinators – Svetlana Uļska (26440939)

   

  Skolā tika organizēta Olimpiskā diena. Tajā piedalījās visi skolas skolēni.

  1.-12. klašu skolēni ne tikai piedalījās sporta sacensībās, bet arī ņēma līdzdalību anketas “Par sportistiem nepiedzimst – par sportistiem kļūst” aizpildīšanā.

  1.-4. klašu skolēni piedalījās Olimpiskās emblēmas izveidē.

  Skolēni ar latviešu valodas skolotājām rakstīja radošus darbus veltītus Latvijas sportam.

  Šajā dienā mūsu skolēni tikās ar Saeimas deputātu, Pedagoģijas zinātņu doktoru, Latvijas olimpiskās akadēmijas prezidentu un olimpisko čempionu Ivanu Klementjevu.

  Paldies visiem par Olimpisko dienu organizēšanu un aktīvo piedalīšanos sporta pasākumos un sacensībās!

  Olimpiskā diena galerija >>

  Tikšanās ar Saeimas deputātu pedagoģijas zinātņu doktoru, Latvijas olimpiskās akadēmijas prezidentu un olimpisko čempionu Ivanu Klementjevu >>

  Stiprie, drošie, veiklie >>

  Pirmo mācību gadu Rīgas 92.vidusskolā norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS” (“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai). Projekta ietvaros izglītojamiem tika sniegts individuālais atbalsts, stiprināta motivācija iegūt izglītību, kā arī mazināts risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības.

  Projekta aktivitātēs 2018./ 2019. mācību gada bija iesaistīti 23 skolotāji un 113 skolēni, kuriem bija izstrādāts individuālais atbalsta plāns.

  Projekts deva iespēju 5.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos: angļu valodā, matemātikā, krievu valodā, bioloģijā, ģeogrāfijā, vēsturē, sportā. Papildus konsultācijas sniedza arī klašu audzinātāji.

  Mūsu skolas skolēniem projektā ietvaros tika nodrošināta papildus ēdināšana. Audzēkņiem no citām pašvaldībām tika atmaksāti transporta izdevumi.

  Skolēni, viņu vecāki un skolotāji pirmos rezultātus vērtē pozitīvi. Daudziem skolēniem vērojamas pozitīvas izmaiņas attieksmē pret mācībām, samazinājās zemu vērtējumu skaits.

  Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par ieinteresētību un pretimnākšanu mūsu kopīgajā darbā – atbalstošās skolas vides veidošanā, kā arī motivācijas iegūt izglītību stiprināšana, saņemot papildus konsultācijas!

  Skolas projekta koordinatore: Jeļena Soseda

  2019. gada 12. maijā Maskavas namā notika ikgadējais  starptautiskais  deju  festivāls - konkurss “DanceFest-2019”. Mūsu skolas 1. - 2. klašu grupa ieguva II vietu (deja "No visas sirds") un 5. - 6. klašu grupa - III vietu (deja "Sky"). Apsveicam!

   

   

   

   

  30.05.2019. Skolā notika pēdējais zvans 1. - 3., 5. - 6. un 7. - 11. klašu skolēniem. 

  Audzēkņi tika apbalvoti par mācību sasniegumiem un aktīvu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē ar zelta un sudraba medaļām kā arī ar goda rakstiem.

   

   

   

   

   

   

  facebook_page_plugin

  download

   Skolenu panakumi

   

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Meklēt