>

  2017. gada decembrī skolā notika 1.-4. klases sacensības ‘’Jautrie starti ‘’.

  Skolēni ar prieku piedalījās stafetēs, tika apbalvoti ar diplomiem. 

  Vairāk foto šeit

   

  No 9. līdz 20. janvārim mūsu skolā notika Eksakto priekšmetu nedēļa.

  Šīs nedēļas laikā:

  Ģeogrāfija

  6.klases skolēni sagatavoja pasākumu «7 pasaules brīnumi».

   

   

  3.A klases skolēni pie darbā.

  Notika ģeogrāfiskas spēles 

   

  Ķīmija

   9.klases skolēni spēlēja mācību spēles. 

  Ķīmiskais loto nav viegla spēle. 

  Šķīdumu gatavo 9.klases skolēni.

  Nav viegli savaldāties ar pipetēm un biretēm.

  Bioloģija

  Aktivitāte "Palidz draugam 2018"

  Putnu barotavu izgatavošana

   Viktorīna „Ārstnieciskie augi" 7kl.

  ZAĻĀ APTIEKA (Panda - sakumskolai)

  Radošais konkurss "Mans veltījums tīrai Latvijai!"

  Interaktīvas nodarbības "Grību visu zināt" (Panda)

   

  Fizika

  4.a, 4.b, 4.c un 3.a. klašu skolēni apgūva fizikas pamatus.

  Mūsu skolas komanda "Vektor" piedalījas piektājā nodarbībā Jauno Fiziķu Skolā (LU)

   Aktu zālē notika kopīgais pasākums vidusskolai

  "Eksaktie Rullē"

   

  30. novembrī un 6. decembrī notika Rīgas 4. klašu skolēnu konkursa "Pieskati uguni!" pusfināli. Konkursu organizē Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale" sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi, Rīgas Interešu izglītības metodisko centru, Latvijas Ugunsdzēsības muzeju un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu.

  Konkursa tēma ir ļoti aktuāla Ziemassvētku laikam tuvojoties. Konkursa uzdevumi palīdz nostiprināt pamatzināšanas par ugunsdrošības noteikumiem un veidot izpratni par ugunsdrošību, evakuācijas būtību un tās norisi.

   Mūsu skola konkursā "Pieskati uguni!" un 30.11.2017. 2.pusfinālā ieguva 2.vietu, bet 06.12.2017.  finālā - 4.vietu.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10.11.2017. Rīgas 92.vidusskolā notika jau tradicionāls pasākums par godu Lāčplēša dienai. 1.-12.klases skolēni kopā ar latviešu valodas skolotājiem un klases audzinātājiem skolas pagalmā no sarkaniem un baltiem ziediem un svecēm veidoja piemiņas kompozīciju. Tika izveidota Latvijas kontūra, iekšā skolēni lika ziedus, izkārtojot tos tā, lai izveidotu Latvijas karogu. Apkārt tika liktas sveces. Šādi skolēni un skolotāji pieminēja cīņā par Latvijas neatkarību kritušos varoņus. Dienas beigās skolēni kopā ar skolotāju aizveda ziedus uz Rīgas Brāļu kapiem un nolika pie mūžīgās uguns.

  Par godu Latvijas Republikas 99. dzimšanas dienai 17. novembrī skolā notika svinīgie koncerti „Par Dzimteni”. 

  Ministru kabineta noteikumi Nr. 775 

  Rīgā 2016. gada 13. decembrī (prot. Nr. 68 11. §)

  Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

  4. panta 16. punktu

  1. Noteikumi nosaka 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas.

  2. Mācību gads sākas 2017. gada 1. septembrī.

  3. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2018. gada 31. maijā.

  4. 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2018. gada 18. maijā, bet mācību gads beidzas 2018. gada 14. jūnijā.

  5. 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2018. gada 18. maijā, bet mācību gads beidzas 2018. gada 21. jūnijā.

  6. 9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2018. gada 31. maijā.

  7. Mācību gadu veido divi semestri:

  7.1. pirmais semestris ilgst no 2017. gada 1. septembra līdz 2017. gada 22. decembrim;

  7.2. otrais semestris ilgst:

  7.2.1. 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam;

  7.2.2. 9. klases izglītojamiem – no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 14. jūnijam;

  7.2.3. 12. klases izglītojamiem – no 2018. gada 8. janvāra līdz 2018. gada 21. jūnijam.

  8. Mācību gadā izglītojamiem ir šādas brīvdienas:

  8.1. rudens brīvdienas – no 2017. gada 23. oktobra līdz 2017. gada 27. oktobrim;

  8.2. ziemas brīvdienas – no 2017. gada 25. decembra līdz 2018. gada 5. janvārim;

  8.3. pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam;

  8.4. pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2018. gada 19. marta līdz 2018. gada 23. martam;

  8.5. vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. augustam.

  9. Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

  10. Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

   

  Ministru prezidents Māris Kučinskis 

  Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

   

  Katru gadu mūsu skolā notiek iesvētības, kad 11. klase iesvēta 10. klasi vidusskolnieku kārtā. Šogad mūsu skolā tas notika 3.novembrī.

   

  Mūsu skola piedalijās jauniešu iniciatīvas projektu konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei un saņēma Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu.

  Konkursa mērķis bija aktualizēt un veicināt bērnu un jauniešu, viņu vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes  līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības sajūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij. 

  Paldies skolas darbiniekiem un skolēniem par darbu, paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par idejisku un finansiālu atbalstu.

  Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau devīto gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

  Mūsu skolas skolēni arī piedalījās šajā akcijā!

   

  11.a klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Ņinu Grigorjevu apmeklēja valsts sociālās aprūpes centra «Rīga» filiāli «Pļavnieki».

  Skolēni atbrauca apciemot mazuļus ar dāvaniņām - rotaļlietām, saldumiem.

  Ciemošanās laikā skolēni parotaļājās un pastaigājās ar mazajiem.

   

  Skolēni apmeklēja arī dzīvnieku patversmi Ulubele. Bērni atveda patversmes iemītniekiem dāvanas - siltas segas, rotaļlietas, dzīvnieku barību.

   

  Kluba "Panda" dalībnieki ar bioloģijas skolotāju Jevģeniju Pavlovu piedalījās aktivitātē "Palīdzība kaķiem mūsu mikrorajonā".

  12.a klases skolēni kopā ar savu klases audzinātāju Jevģeniju Pavlovu iesaistījās DARBĀ : „No sirds uz sirdi” Palīdzības sniegšana mazaizsargāto grupu cilvēkiem.

  Ziedoja apģērbu, rotaļlietas, kancelejas preces.

   

   

  Vairāk par akciju LABO DARBU NEDĒĻA var izlasīt šeit.

  Page 3 of 7

  Kontakti

  RĪGAS 92.VIDUSSKOLA

  Ulbrokas ielā 3, Rīgā, LV–1021

   67247455

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  © 2018. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper